Drents DNA

Kunstenaars zoeken naar het ‘Drents DNA’

De binnenstadsvisie van Assen noemt ‘Drents DNA’ als term en als doelstelling voor de transformatie van het centrumgebied. Hoe kun je zo’n ‘gevoel’ vertalen naar een ruimtelijke, functionele en programmatische uitwerking voor de opgaves in Assen? Wat betekent Drents DNA voor de woningbouwopgave, een compacte binnenstad, een verminderde barrièrewerking van de ring en het onderscheidend vermogen van de binnenstad?
Zes kunstenaars en drie ontwerpers hebben in zeven stappen – verzamelen, verwoorden, verbinden, verbeelden, vertonen, veroorzaken en verdergaan – de vraagstukken geanalyseerd. Van daaruit zijn nieuwe oplossingsrichtingen geformuleerd voor de doorontwikkeling van de binnenstad, waaronder vergaande vergroening, het activeren van de vele achtergevels, het bouwen van tiny houses en terugdringen van het autogebruik.
locatie Assen
project Drents DNA
team Lokale kunstenaars en vormgevers, gemeente Assen, Stichting Vaart in Assen, The Curiosophy Collective
transitie Stad en dorp