Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers

Het bestendigen van een groene enclave

Tussen Duiven en Westervoort en het bedrijventerrein aan de A12 ligt een gebied dat na 30 jaar verstedelijking een overgebleven groene enclave vormt, die van grote waarde is en kan zijn voor 40.000 omwonenden. Hoe kan dit gebied nog meer betekenis krijgen voor inwoners uit de aangrenzende dorpen? En is woningbouw wenselijk als financiële motor voor een groene toekomst?
Om de kwaliteiten te behouden en versterken, schetst het team hier een ‘regiopark’, of ‘landschapspark’. Zij vliegen dit vanuit twee verschillende invalshoeken aan: een integrale visie op natuur, landbouw en recreatie, en het herstellen van de verbinding tussen dit park en de omliggende dorpen. In het gebiedsproces werken grondeigenaren, overheden en andere belanghebbenden aan een toekomstbestendige invulling van het gebied.
locatie Duiven
project Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Duiven / Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers
team Strootman Landschapsarchitecten, Stichting de Mooie Gronden, gemeente Duiven, provincie Gelderland
transitie Natuur, Stad en dorp, Landbouw