Designing Solidarity – Rethinking Squatting Practices in a Fragmented Housing Movement

Ontwerper Lukas Engelhardt onderzoekt het kraken van woningen als oplossing voor de wooncrisis. Vanuit historisch perspectief is kraken een bewezen tactiek voor het tegengaan van speculatie, leegstand en stijgende huurprijzen. Kan het een duurzaam alternatief zijn voor systemen als anti-kraak?
Ontwerper en lid van krakerscollectief Mokum Kraakt Lukas Engelhardt ziet dat kraken in Amsterdam en de rest van Nederland onder druk staat. In de eerste fase van dit project is onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom kraken in Amsterdam. Dit heeft geleid tot een kraaktentoonstelling en een publicatie met uiteenlopende perspectieven op zowel kraken als de wooncrisis van onder meer Red Amsterdam Noord, The Black Archives, We Are Here en Melissa Koutouzis. Deze verschillende groepen, allen actief in het bestrijden van de wooncrisis, blijken niet altijd even goed samen te werken. Ook is de krakersbeweging traditioneel voornamelijk wit. Bovendien zijn de methoden en tactieken die zijn ontwikkeld om kraken mogelijk te maken en de kennis hierover door te geven aan nieuwe generaties sinds het kraakverbod van 2010 niet meer afdoende. Kraken als manier om onderdak te vinden is kortom aanzienlijk moeilijker geworden voor een steeds diversere groep.

In de volgende fase van het onderzoek willen de makers en krakers daarom onderzoeken welke methodes voor kraken en coalitievorming zijn ontwikkeld in diverse steden in onze buurlanden waar al langer, of zelfs altijd al, een repressief anti-kraakbeleid heerste. Samen met vergelijkbare organisaties in Brussel, Gent, Hamburg en Londen gaan zij aan de slag om kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten te vergaren over hoe kan worden voorkomen dat kraken een niche fenomeen wordt en kan worden blijven ingezet als middel om meer, en voor al ook meer verschillende mensen woonruimte te bieden.