Decentrale Data Typologie

Kunnen datacenters niet wat kleiner?

De weerstand tegen hyperscale data-centers groeit. Ze staan symbool voor ons ongemak over de verrommeling van het landschap. Industrieel agrarisch landgebruik maakt plaats voor industriële dataopslag en -verwerking; het ene monofunctionele gebruik maakt plaats voor het andere. En de vraag naar dataopslag wordt alleen maar groter. Iedere inwoner van de Metropoolregio Amsterdam heeft ongeveer een ‘bakfiets’ aan fysieke dataruimte nodig. Moet al die data wel bij elkaar worden opgeslagen in één megalomaan gebouw?
Het antwoord is nee. Mede door technologische innovaties kan en moet data ook decentraler, dichter bij de gebruiker en dichter bij energievoorzieningen wor-den bewaard en verwerkt. Hoe kunnen deze nieuwe kleinschalige plekken er uitzien? En op welke manier kunnen we ze integreren in onze leefomgeving? Dit team heeft innovatieve kleine datacenters ontworpen die zich voegen naar verschillende omgevingen, waar zij ook meerwaarde creëren.
locatie Metropoolregio Amsterdam
project Decentrale Data Typologie
team Bright, gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board (LEAP), Unify.energy, Alliander
transitie Energie