De zachte kaart van Oostenburg, Hoogstedelijk samenleven in de praktijk

Het ontwikkelen van een stadsgebied kost ten minste tien jaar en het duurt nog eens een extra decennium voordat een buurt écht is geworteld. Het is daarom niet vanzelfsprekend om te achterhalen of de ideeën die aan een nieuwe buurt ten grondslag liggen, daadwerkelijk werken voor de bewoners die er uiteindelijk een thuis vinden.
Het doel van dit project is om een instrumentarium te ontwikkelen voor de vitale stadswijk van de toekomst. Hierbij wordt door het ontwerpteam van Urhahn Urban Design gekeken naar thuisgevoel en buurtbinding in een nieuwe, hoogstedelijke stadswijk Oostenburg. Het project was in de eerste fase gericht op Oostenburg zelf en zal in fase twee de relatie met de stedelijke schaal leggen. Er zal een vergelijking worden gemaakt met Amstel III en NDSM.

In de eerste fase zijn er interviews met bewoners en professionals gehouden om een beeld te krijgen van de behoeftes en verlangens van bewoners en de verschillen tussen de geleefde en geplande wereld. Fase twee zal meer gericht zijn op het verdiepen van kennis en het opschalen en delen van deze kennis. Er zal behalve met bewoners ook met ondernemers en ontwerpers van de drie buurten worden gesproken. Ook wordt een samenwerking met het College van Rijksadviseurs verkend en aansluiting gezocht met het Vitale buurten-onderzoek van de Gemeente Amsterdam. Het team gaat vier onderzoeksrondes uitvoeren over een periode van vijf jaar. Deze onderzoeksrondes zijn nodig om een community op te bouwen en omdat er ruimte nodig is voor reflectie. Dit is belangrijk omdat de bevolkingssamenstelling van steden aan het veranderen is. Sociale samenhang is dan niet meer vanzelfsprekend. Partners in het onderzoek zijn onder andere woningcorporatie Stadgenoot en stichting Over de Brug, Third Place en de gemeente Amsterdam.