De wooncoöperatie: Learning from… Germany

Marieke Kums (STUDIO MAKS) onderzoekt hoe het wooncoöperatiemodel zich in Nederland als gangbaar woonalternatief kan ontwikkelen. Ondanks de potentie van deze woonvorm komt de concrete toepassing ervan in Nederland maar mondjesmaat van de grond.
Met dit project onderzoekt Marieke Kums hoe de wooncoöperatie als ontwikkelmodel in Nederland verder voeten aan de grond kan krijgen. In de eerste fase zijn zes Duitse wooncoöperaties bestudeerd en de resultaten geven aan dat het model mogelijkheden biedt tot verschillende woonvormen en financieringsconstructies, maar ook kansen voor een diversiteit aan potentiële bewoners.

Aan de hand van de begeleiding bij pilotprojecten van eigen bodem draagt Marieke Kums bij aan de ontwikkeling van nieuwe en bestaande coöperatieve woonprojecten in Nederland. Zo wordt er in samenwerking met de gemeente Tilburg gewerkt aan een nieuwe natuurinclusieve wooncoöperatie en wordt in Utrecht een al opgerichte wooncoöperatie ondersteund door woonwensen om te vormen tot een ruimtelijk voorstel. Het onderzoek en de ontwerpprocessen worden nauwkeurig bijgehouden en vastgelegd. De uiteindelijke ambitie is de resultaten samen te brengen in een publicatie die een nieuwe generatie woonpioniers zal inspireren. Marieke Kums werkt samen met Gemeente Tilburg, Plan W, Wooncoöperatie RR, Cooplink, Bundesverband en Baugemeinschaften.