De weg naar een nieuwe en bereikbare bereikbaarheid voor niet-stedelijk Nederland

Iedereen zou moeten beschikken over een basisniveau aan bereikbaarheid. Maar in kleinstedelijke gebieden en dorpen is dat lang niet altijd het geval. Welke oplossingen zijn hiervoor buiten privéautobezit?
Met het project De weg naar een nieuwe en bereikbare bereikbaarheid voor niet-stedelijk Nederland wil adviesbureau DTNP de mobiliteitstransitie inzetten om íedereen een basisniveau aan bereikbaarheid te bieden – niet alleen stedelingen, autobezitters en/of mensen die mobiel genoeg zijn om te kunnen fietsen of lopen. Daarom willen zij, samen met de mobiliteitsexperts van Studio Verbinding, een aantrekkelijk toekomstperspectief schetsen voor de mobiliteit van inwoners binnen een kleinstedelijke en dorpse context, zonder te leunen op de privéauto.

In en met de gemeente Maashorst (Noord-Brabant) onderzoekt het team eerst bestaande kennis en stelt ze de proef op de som via een zogenoemde Top Gear challenge. Vervolgens worden de wensen van bewoners op verschillende manieren in kaart gebracht en wordt er op basis van de opgehaalde kennis ontworpen aan diverse scenario’s voor een duurzame, gezonde en sociale leefomgeving door middel van de mobiliteitstransitie. In de laatste stap werkt het team toe naar één enthousiasmerend toekomstperspectief en brengen ze in kaart welke stappen nodig zijn om daar te komen en wat er nodig is om een dorp als Reek privé-autovrij te maken. Het toekomstsperspectief wordt in een visueel aantrekkelijk eindproduct gevat en verspreid onder vakgenoten en geïnteresseerden via, onder andere, social media en congressen.