De toekomstbestendige Koegraspolder

Verduurzaming van een bollengebied aan zee

Tussen Julianadorp en de duinen ligt een deel van de Koegraspolder, een agrarisch gebied van circa 250 hectare, waar landbouw, in de vorm van bollenteelt, en recreatie elkaar treffen. Het gebied staat onder druk door de stikstofproblematiek en de verzilting door de stijgende zeespiegel. Het is bovendien van belang het groeiende Julianadorp beter te verbinden met het strand. Dit project zoekt naar oplossingen op de korte, middellange en lange termijn die bijdragen aan het klimaat, de biodiversiteit en de economie. Het doel is toekomstbeelden te ontwikkelen als bouwstenen voor het masterplan waaraan wordt gewerkt.
Een breed en lokaal gedragen ingreep om de klimaatbestendigheid op de korte termijn te verbeteren, is het aanleggen van subirrigatiesystemen en drainageleidingen die de gewaswortels ondergronds van water voorzien. Op de middellange termijn kan wateropslag in een aquifer helpen watertekorten tegen te gaan. Biodiversiteit en waterkwaliteit kunnen worden verhoogd door de aanplant van bloemrijke akkerranden, met daarop volgend de introductie van natuurinclusieve landbouw in de stikstofbufferzone langs de duinen of een bosrijke binnenduinrand. Op economisch vlak zal een nieuwe langzaamverkeersverbinding tussen strand en dorp de bereikbaarheid verbeteren. Telers kunnen een nieuw verdienmodel ontwikkelen door een combinatie van nieuwe agrarische bedrijfsmodellen met nevenactiviteiten zoals natuurrecreatie en ecosysteembeheer.
locatie Julianadorp
project De Toekomstbestendige Koegraspolder team FABRICations, Mandaworks,
gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Ontspanning, Natuur en Sport Julianadorp, Smar