De slimste weg in 15 minuten

Hoe kan een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteit een bijdrage leveren aan brede welvaart voor de minder stedelijke regio’s van Nederland?
Voor de Achterhoek onderzoekt BVR Adviseurs een casus rondom de 15-minutenregio voor het netwerk van provinciale N-wegen en lokale woongemeenschappen. Het onderzoek De slimste weg in 15 minuten bestaat uit het ontwikkelen van kansenkaarten van onder andere het bodem- en watersysteem, gekoppeld aan specifieke lokale vraagstukken op basis van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en het ministerie van I&W. Op basis van het werk van samenwerkingspartner Rebel wordt een visuele vertaling gemaakt van de uitgangspunten voor de 15-minutenstad naar een 15-minutenregio.

De principes worden getest in de omgeving van de N825 door het maken van schetsen van mogelijke interventies. Met aangehaakte experts, kennispartners en veldwerk op locatie worden principes en kansrijke interventies uitgewerkt vanuit het perspectief van brede welvaart. Eén interventie wordt als concrete pilot op de N825 geselecteerd. Er vindt kennisdeling plaats aan thematafels in de regio Achterhoek, en de lessen zullen ook buiten de regio worden gedeeld in werksessies en debat voor beleidsmakers, experts en ontwerpers. Landelijke lessen voor het mobiliteitsbeleid worden hieruit gedestilleerd voor de omgeving van N-wegen in minder stedelijke regio’s. Het magazine Toekomst publiceert een artikel over het ontwerpend onderzoek.