De rechtvaardige plattegrond

Goed ontworpen middelgrote woningen zijn belangrijke bouwstenen voor een sociaal duurzame samenleving. Hoe kunnen rechtvaardigheid, inclusiviteit en woonkwaliteit van de compacte plattegrond beter worden getoetst en geborgd in bouwopgaven van de toekomst?
Het project De rechtvaardige plattegrond van ontwerpbureau Common Practice komt voort uit zorg voor de verschraling van de leefkwaliteit, met name in middelgrote woningtypen die bedoeld zijn voor de meest diverse, vaak kwetsbare en ongehoorde doelgroepen. Volgens Common Practice zijn goed ontworpen middelgrote woningen belangrijke bouwstenen voor een sociaal duurzame samenleving, maar de beleidsmatige instrumenten die woonkwaliteit, flexibiliteit en dierbaarheid sturen en bewaken mist.

Met dit project wil Common Practice tegenwicht bieden aan het huidige klimaat waarin woningen kleiner en simpeler worden gemaakt om de budgettaire puzzel op te lossen. De hoofdvraag van dit project is dan ook hoe rechtvaardigheid, inclusiviteit en woonkwaliteit van de compacte plattegrond beter kunnen worden getoetst en geborgd in bouwopgaven van de toekomst.

Op basis van veldwerk en dialoog met bewoners uit relevante doelgroepen, belangenbehartigers uit de leefwereld en experts uit de systeemwereld, verzamelen de ontwerpers woonwensen en criteria. Deze vertalen zij vervolgens naar kwaliteitseisen voor een toekomstbestendig en inclusief woonprogramma. De ontwerpers werken aan een handboek voor het ‘diversiteit-positieve segment’ van middelgrote woningen, waarin elementaire harde eisen worden aangevuld met zachte kwaliteiten en hedendaagse woonwensen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van nieuw ontwikkelde referentieplattegronden en verhalen uit de echte wereld van bewoners. Voor deze fase wordt onder meer samengewerkt met de leerstoel Woningbouw van TU Delft, Stichting !WOON en gemeente Amsterdam.