De opdrachtgever woont in de buurt

Bewoners maken eigen wijk toekomstbestendig in wijkcoöperatie

Hoe kun je bewoners tot actievere stakeholders maken bij de transforma-tie van verouderde wijken met gelaagde problematiek? Dit team deed ont-werpend onderzoek in de naoorlogse Zwolse buitenwijk Dieze, waar veel aan de hand is. Met een plan waarin VVE’s samen een wijkcoöperatie vormen, kunnen geldstromen anders worden in-gezet en worden de bewoners aanjager en zelfs opdrachtgever van de transitie.
Het begint bij het riool. De vervanging daarvan is al gebudgetteerd. Maar door in plaats van vervanging te kiezen voor het 'relinen' van het riool, blijft er geld over om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. Natte stroken en wadi's worden aangelegd om hemelwater te bufferen. De wijkcoöperatie ontwikkelt ook nieuwbouw. Uit de opbrengst hiervan wordt de bestaande bouw verbeterd en verduurzaamd.
locatieZwolle
project De opdrachtgever woont in de buurt
team KBnG architectuur stedebouw restauratie, ToekomstSterk, gemeente Zwolle
transitie Stad en dorp, Water en klimaat