De nieuwe weg van wol

Hoe kun je van wol een gewaardeerde grondstof maken?

In Nederland, met uitzondering van Texel, wordt schapenwol beschouwd als restproduct, dat alleen nog op ambachtelijke schaal wordt verwerkt. Maar wol is een prachtig, biobased materiaal dat de praktijk van de circulaire economie kan demonstreren. Hoogwaardige wol is geschikt voor kleding, iets mindere wol kan dienen als isolatiemateriaal, en laagwaardige wol bijvoorbeeld als meststof. Hoe kunnen we deze reststroom herwaarderen en de duurzame wolverwerking weer nieuw leven inblazen?
Op basis van de uitgangspunten voor de circulaire wolketen is een materiaalstroomanalyse opgezet met het doel alle wol binnen Nederland te verwerken en gebruiken. Een centraal georganiseerd sorteerproces is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Na de sortering op kwaliteit kunnen verschillende productieprocessen in gang worden gezet. De verwerkingsplaatsen kunnen aantrekkelijke, uitnodigende plekken worden waar vele stromen samenkomen en de circulaire economie kan schitteren. Het ontwerpteam heeft deze ene grondstofstroom ruimtelijk uitgewerkt en ingepast op een concreet bedrijventerrein, ter inspiratie voor meer circulaire productieketens.
locatie Zuid-Holland
project De Nieuwe Weg van Wol
team Hollands Wol Collectief, Walden studio, provincie Zuid-Holland
transitie Grondstof- en materiaalstromen