De kreekrug bloeit in een regeneratief waterlandschap

Een zoetwateroase in een zoutwaterlandschap

De Nederlandse woningvoorraad heeft toekomstbestendige uitbreiding nodig: strategisch, kwalitatief, duurzaam. Except Integrated Sustainability heeft in samenwerking met de gemeente Middelburg een ontwerp onderzocht om het Zeeuwse dorp Sint Laurens integraal duurzaam uit te breiden.
In een zoutwaterlandschap is elk strookje zoetwater goud waard. Zo ook in de omgeving van Sint Laurens op het Zeeuwse schiereiland Walcheren. Hier wordt de realisatie van een nieuwe wijk gebruikt als opstap om de zoetwaterbel die door de kreekrug onder het dorp loopt te gaan benutten. In een regeneratief, waterrijk landschap met boomgaarden, voedselbossen en akkerbouw worden nieuwe duurzame woningen geïntegreerd. Met het herstel van het ecosysteem wordt hier niet alleen lokaal voedsel geproduceerd, maar ook energie opgewekt.
locatie Sint Laurens
project De kreekrug bloeit
team Except Integrated Sustainability, gemeente Middelburg
transitie Water en klimaat, Stad en dorp