De inclusieve stadsruimte

Data-analyses verrijken

Geodata (‘data’) over het gebruik van de publieke ruimte zijn steeds toegankelijker en de datascan is een steeds belangrijker instrument in het ontwerpproces van stadsplanners. Dat maakt dat ontwerpers vaker uitgaan van de behoeftes van een fictieve, doorsnee bewoner. Kunnen we inspelen op de behoeftes van de daadwerkelijke bewoners door het ontwerpproces inclusiever in te richten? En wat levert het inclusiever maken van proces en methode op voor de wijk?
Dit project onderzoekt het belang van datascans, die stadsplanners en ontwerpers in de analysefase van stedelijke ontwikkelopgaven voorzien van kennis over een plek. Maar hoe maak je de juiste koppeling tussen de kennis op basis van data en andere lagen van informatie, bijvoorbeeld de kennis van bewoners? Het team stelt voor de data-analyses te verrijken met de lagen ‘beleving’, ‘ruimte’ en ‘beleid’. In interactieve workshops met de wijk is onderzocht welke gegevens je zou moeten verzamelen, en hoe je interpreteert wat je ophaalt. Zo ontstaat een genuanceerder beeld van alles wat er op een plek speelt, en kunnen ontwerpen integraler worden.
locatie Dordrecht
project De inclusieve stadsruimte
team PosadMaxwan, Open Kaart, gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland
transitie Stad en dorp