De eeuwige bron 2.0

Geen afvoer meer op de Sallandse Heuvelrug

Notter-Zuna is een buurtschap op de oostflank van de Sallandse Heuvelrug. Het gebied ligt tussen verschillende waterwingebieden in en kent een toename van droogteschade. Daarmee is het een interessant pilotgebied.
Dit project presenteert een toekomstperspectief voor ‘hoog Nederland’ waarin een nieuw duurzaam watersysteem als basis dient voor het landgebruik. De waterproductie wordt gemaximaliseerd door het landschap volledig in te richten op infiltratie en opslag in de zandige ondergrond en het water niet meer af te voeren. Het overtollige oppervlaktewater wordt benedenstrooms opgevangen en gebufferd voor later gebruik. De plannen bestaan uit een complex en samenhangend geheel van ingrepen in natuur, landbouw en watersysteem en zijn uitgewerkt in drie deelprojecten die illustreren wat dit op concrete locaties kan betekenen.
locatie Sallandse Heuvelrug
project De Eeuwige Bron 2.0
team David de Boer, Hester Koelman, Lieke Jildou de Jong, H+N+S, Vereniging Deltametropool, Witteveen+Bos, Louis Bolk instituut
transitie Water en klimaat, Natuur