De dorpskerk als aanjager

De dorpskerk van Mariënheem als vliegwiel

In Mariënheem staat de leefbaarheid onder druk. Er is behoefte aan woningbouw, met name voor ouderen. De opgave hier is om de doorstroming te bevorderen en nieuwe aanwas aan het dorp te verbinden. Ook de verenigingen, een belangrijke spil van de gemeenschap, staan onder druk.
Dit project onderzoekt of de herbestemming van de dorpskerk als vliegwiel kan werken voor een soort ‘stoelendans’ in het dorp. De ontstane ruimte in en rond de kerk wordt ingericht als een sprankelend sociaal en cultureel centrum, waar ook woningen toegevoegd worden. Daardoor kunnen ook andere voorzieningen, ondernemers en bijvoorbeeld de school op beter geschikte plekken in het dorp landen.
locatie Mariënheem
project De dorpskerk als aanjager voor een toekomstbestendige dorpskern en vitale gemeenschap
team Buro MA.AN, gemeente Raalte, Werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem
transitie Stad en dorp, Maatschappij