De boer op!

Hybride boerderijen in Stichtse Vecht

In het westelijk veenweidegebied van de gemeente Stichtse Vecht spraken ontwerpers met verschillende melkveehouders; aan de keukentafel, in de stal en in het veld. Door nauwkeurig in kaart te brengen hoe de melkproductie werkt, welk type land er nodig is, hoe veevoer wordt geproduceerd en ingekocht en waar op basis van beleid knelpunten liggen in het verdienmodel, kan doorgedacht worden over duurzame toekomst-scenario’s.
De focus in dit project ligt op hoe de melkveehouder nu en in de toekomst in het westelijk veenweidegebied van de gemeente Stichtse Vecht zijn geld verdient en tegelijkertijd bijdraagt aan de brede maatschappelijke doelen. Veel boeren bedrijven zijn in de praktijk nu al hybride, zij ontplooien nevenactiviteiten. De wens is dit te versterken. De bevindingen uit dit ontwerpend onderzoek worden meegenomen in een nog te maken gebiedsvisie.
locatie Stichtse Vecht
project De boer op!
team Gemeente Stichtse Vecht, Agrariërs uit de omgeving, LOS stadomland
transitie Landbouw