De balans (op)maken in Herperduin

Het juiste gewas op de juiste plek

Hoe gaan we het met verdroging kampend natuurgebied Herperduin vernatten en tegelijkertijd het woon- en werkgebied eromheen een goede toekomst bieden? We maken samen de balans (op) in Herperduin en omgeving en ontwikkelen een klimaatrobuust en toekomstbestendig evenwicht tussen alle functies met als fundament bodem en water.
Vroeger kwam de keuze voor bepaalde gewassen grotendeels voort uit het aanwezige landschap. Tegenwoordig passen we het landschap kunstmatig aan met behulp van kunstmest en opgepompt grondwater. Op zoek naar een natuurlijker balans, wil dit team het landschap en het daar voorkomende bodem- en watersysteem weer leidend laten zijn. Hiertoe worden vier denkrichtingen geïntroduceerd, waarvan er één uitgaat van de extensivering van landbouw volgens het Martha Bakker-principe. Daarbij wordt de zonering nog verder gespecificeerd op basis van het landschap en de natuurlijke ondergrond: het agrarische gebruik wordt hierop aangepast.
locatie Oss
project De balans (op)maken in Herperduin
team LOS stadomland, gemeente Oss, waterschap Aa & Maas, HAS ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant
transitie Landbouw, Water en klimaat, Natuur