de Andere Bouwplaats

Hoewel vrouwen in de architectuur steeds zichtbaarder zijn, zijn het mannen die nog altijd de bouwplaats overheersen. Is dit rechtvaardig met het oog op actuele urgenties en maatschappelijke ontwikkelingen?
Volgens het ontwerpteam, onder leiding van Studio Paulien Bremmer, heeft er recentelijk een heroriëntatie plaatsgevonden over de rol van de vrouw binnen de architectuurpraktijk, zowel vanuit historisch als huidig perspectief. Dit komt ook duidelijk naar voren in de samenstelling van ontwerpteams van bouwprojecten. De cultuur op de bouwplaats blijft echter achter. Deze wordt, volgens de ontwerpers, door tijd en geld nog overwegend door mannen bevolkt en gedomineerd. Het ontwerpteam vraagt zich in het ontwerpend onderzoek de Andere Bouwplaats af of dit wel rechtvaardig is gezien de actuele urgenties en maatschappelijke ontwikkelingen en gaat op zoek naar alternatieven.

In eerste instantie vormt inclusie het vertrekpunt van het fenomenologische onderzoek waarna ook andere rechtvaardigheidsaspecten zoals gezondheid, duurzaamheid en participatie worden betrokken bij de zoektocht. Om vervolgens, redenerend vanuit een rechtvaardigere bouwplaats, deze alternatieven te documenteren en uitspraken te kunnen doen over een rechtvaardiger ontwerp- en bouwproces en een rechtvaardiger leefomgeving aan de hand van bestaande afspraken en regelgeving binnen de huidige bouwkolom. Tot slot komen al deze verschillende aspecten samen in een speculatieve toekomstverbeelding. De Andere Bouwplaats is een samenwerking tussen Studio Paulien Bremmer, het Rijksvastgoedbedrijf, Floris Schiferli van Superuse Studios, Wilma Visser van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen, Setareh Noorani is sparringpartner en extern adviseur binnen het traject en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam stelt haar podium beschikbaar.