Crossing borders – door anders te werken aan wonen

VOIDS Urbanism stelt dat de ruimte in de stad steeds schaarser wordt en ons dwingt tot binnenstedelijke verdichting. De woonopgave leidt volgens hen de komende decennia tot grootschalige transformatie van bedrijfsterreinen tot woongebieden in de stad.
Dit ontwerpend onderzoek is gericht op het onderzoeken van ruimtelijke strategieën en ontwikkelmodellen voor gemengde woon-werkgebieden in Nederland en België in samenwerking met lokale overheden, ontwikkelaars en ontwerpers. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fases, waarbij in de eerste fase het Keilekwartier in Rotterdam als casestudy is behandeld en in de tweede fase de Tragelsite in Aalst aan bod komt. De focus in deze fase ligt op de sociale dimensie en hoe nieuwe samenwerkingen en gebiedsregie kunnen worden georganiseerd. Ook wordt onderzocht hoe specifieke bouwprogramma's kunnen worden opgelegd en voorfinanciering en langdurige betrokkenheid kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek bestaat uit desktopresearch en interviews om de situatie in de gebieden in kaart te brengen en er worden vier ruimtelijke strategieën op de gebieden geprojecteerd. Deze zijn gekoppeld aan verschillende ontwikkelmodellen. In een parallelle werksessies in Keilepand in Rotterdam, en Stadsform in Antwerpen, worden de resultaten samen met overheden, ontwikkelaars en ontwerpers besproken. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in een handboek voor stadmakers. Hierin worden inzichten gedeeld over hoe gemengde woon-werkgebieden in Nederland en België kunnen worden ontwikkeld en beheerd. Het handboek vormt ook de basis voor een publiek debat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In het project wordt samengewerkt met Gemeente Rotterdam en Stad Aalst, ontwikkelaars BPD en AG Vespa.