Compact en fijn wonen in de stad van morgen

Hoe ontwerpen we prettige, collectieve woongebouwen en woonomgevingen?

Een van de ingrediënten waarmee we de huidige woningmarktproblematiek aan kunnen pakken, is collectief wonen. Hierbij worden voorzieningen zoals was- en buitenruimtes, maar ook mobiliteit gedeeld, waardoor het ruimtebeslag van de individuele bewoner beperkt blijft.
In collectieve woonvormen ontstaan vaak hechte gemeenschappen die zorgen voor verbetering van de sociale stabiliteit, veerkracht en levendigheid in de wijk. En doordat eindgebruikers vaak ook opdrachtgever zijn, ontstaat er betere architectuur en buitenruimte. Toch komt collectief wonen in Nederland moeilijk van de grond. Deze twee projecten laten zien hoe het ontwerp van woningen en de ruimte daaromheen een buurtgevoel, deelmentaliteit en de zorg voor elkaar en de omgeving kan stimuleren.

In het onderzoek is het cluster vertaald in diverse ruimtelijke bouwstenen. Samen vormen ze een netwerk van sociale, gedeelde ruimten. Zo’n netwerk begint bij één cluster, maar zorgt ook voor verbinding tussen twee clusters die bijvoorbeeld een gezamenlijke entree delen. Dit reikt zo ver dat bewoners zorgdragen voor eigen gedeelde ruimte, maar van hieruit ook deelnemen aan (de inrichting van) de openbare ruimte. Deze in elkaar grijpende sociale ruimten vormen een nieuw weefsel en de basis van het buurtecosysteem.
locatie Eindhoven
project Compact en fijn wonen in de stad van morgen
team Living LAB 040 BV, KAW/Studio M10, Teun Verberne Consultancy, gemeente Eindhoven
transitie Stad en dorp, Maatschappij