Commons in Noord

De initiatiefnemers willen de tijdelijke circulaire broedplaats De Ceuvel doorontwikkelen tot een permanente regeneratieve wijk die voor de eeuwigheid duurzame en betaalbare huisvesting moet gaan garanderen. Hiervoor wil de Ceuvel 3.0 een lokale Community Land Trust (CLT) oprichten: een entiteit die de kaders schept waarbinnen wonen en werken samenkomen, recreatie een plek krijgt, de natuur behouden en hersteld wordt en waarbij de stakeholders van het gebied de beslissingen nemen.
Metabolic onderzoekt of het Community Land Trust-raamwerk als ontwikkelmodel op de Ceuvel kan worden toegepast. In de eerste fase van dit project bekeek het team hoe de governance, financiën, juridische borging en participatie vorm kunnen krijgen. Een conclusie die ze hieruit trekken, is dat bij een daadwerkelijk participatief proces de belanghebbenden zelf de kaders bepalen in plaats van deze alleen in te vullen. Daarom wordt er een gedragen methode ontwikkeld om te komen tot een voorselectie van mede-ontwikkelaars. Daarnaast maken Metabolic en het Zoölogisch Instituut een uitwerking van hoe het belang van natuur en historie langdurig in het gebied wordt vertegenwoordigd. Deze activiteiten vormen input om te komen tot het ontwikkelplan voor de doorontwikkeling van De Ceuvel. Afsluitend creëert Metabolic een openbaar toegankelijke blueprint van het ontwikkelmodel dat als voorbeeld voor andere plekken kan dienen. Voor kennisdeling worden lokale (online) kranten, websites van lokale initiatieven, maar ook flyers, posters en radio ingezet. Aan het project werkt een grote diversiteit aan partners mee, waaronder Space & Matter, CLT NL en Red Amsterdam Noord.