Co-design in de Osse Polder

Samen om tafel in de Osse Polder

De Nederlandse landbouw staat voor grote veranderingen. Van de ruim vierhonderd agrariërs in de gemeente Oss stoppen er naar verwachting honderd tot honderdvijftig. De Osse Polder, westelijk van Oss, is intensief melkveegebied. Dit project bouwt hier samen met melkveehouders aan een gemeenschap die problemen gaat aanpakken.
Tien melkveehouders deden actief mee aan landschapstafels, waarin de agrariërs centraal stonden maar ook de gemeente, provincie en het waterschap vertegenwoordigd waren. Eenmaal in gesprek was er ruimte voor het bespreken van lastige vraagstukken en het verkennen van samenwerking. Op die manier ontstond er perspectief, en draagvlak voor concrete pilots. De landschapstafels leverden een aantal scenario’s op en een ‘poldermanifest’, waarin kringlooplandbouw een plek heeft, maar ook thema’s aan de orde komen als een evenwicht tussen voedsel en energieproductie, natuur, klimaat, schone lucht en schoon water. Het doel van de deelnemers is vanaf het boerenerf te kunnen blijven werken aan maatschappelijke opgaven, met toekomstperspectief en verdienvermogen op de langere termijn.
locatie Oss
project Co-design in de Osse Polder
team Melkveehouders uit de Osse polder, gemeente Oss, ZLTO, Waldlaif, 100% Service, waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Grasveld Tuin- en landschapsarchitecten
transitie Landbouw