Circulair Netwerk Waardlanden

Wat helpt bij het vormen van een regionaal circulair netwerk?

In de huidige tijd van toenemende grondstofschaarste en stijgende prijzen is het nodig om na te denken over het langer laten circuleren van gebruiksvoorwerpen en het beter benutten van reststromen. In het Waardlandengebied wordt daarom gewerkt aan een circulair netwerk. Hoe kun je partijen zoals afvalverwerkers, werkplaatsen, bouwmarkten en kringloopwinkels zover krijgen dat ze op een andere manier gaan (samen)werken? In dit project is inzichtelijk gemaakt welke organisatorische activiteiten en ruimtelijke ingrepen nodig zijn om tot zo’n circulair netwerk te komen, samen met langdurig verbonden partners.
Een tijdlijn met kansrijke interventies in verschillende domeinen dient als startpunt voor verandering. Ingrepen variëren van het geven van lessen in repareren op scholen tot het vervangen van de afvalcontainers in Milieustraten door stellingkasten waarin producten worden uitgestald. Er wordt tegelijkertijd ingezet op consumentengedrag, fysieke ingrepen, wetgeving en de rol van netwerkpartners; alles om gemeenten en reinigingsdiensten te helpen de transitie in gang te zetten. Daarnaast is op ruimtelijke kaarten uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn voor centrumgebieden en woonwijken, en hoe deze aansluiten op de kringlopen van milieustraten en ecoparken.
locatie Waardlandengebied
project Circulair Netwerk Waardlanden
team VerdraaidGoed, Superuse, Reinigingsdienst Waardlanden
transitie Grondstof- en materiaalstromen