Circulair Centrum HUB

Hoe integreer je recycling, upcycling en sociale functies in een milieustraat?

Het terugbrengen van grof restafval is een landelijke doelstelling. Milieustraten kunnen daar een grote rol in spelen en kickstarters zijn voor de transitie naar een circulaire economie. Door de huidige functie van afvalinleverpunt uit te breiden met faciliteiten voor hergebruik en reparatie én door inwoners ter plekke bewust te maken van de waarde van grondstoffen, wordt de drempel voor circulair leven verlaagd. Dit team deed ontwerpend onderzoek naar de mulitfunctionele milieustraat van de toekomst voor de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Bergen.
Geen milieustraat waar je snel je afval in de juiste container gooit, maar waar je een reparatieworkshop kunt volgen in de publieke werkplaats, een kop koffie kunt drinken in een café met geupcycled meubilair of in het atelier van een circu-laire ambachtsman kan binnenlopen. Door het eindbeeld te visualiseren, gaat het leven voor belanghebbenden en gebruikers. De mogelijke ontwerpen van de milieustraat 2.0 werden in de vorm van maquettes voorgelegd aan de experts van de afdeling afvalinzameling, de lokale
circulaire ondernemers en nog 35 andere stakeholders. Er werd gekozen voor een model, dat logistiek en beleving op een optimale manier verbindt. In opdracht van de BUCH, de werkorganisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo worden hier het ontwerp en de business case verder van uitgewerkt.
locatie Bergen, Uitgeest, Heiloo
project Circulair Centrum HUB
team Gemeente BUCH, SE.LAB, Natrufied architecture
transitie Grondstof- en materiaalstromen