Buurtschap fabricage

Dividual onderzoekt welke ontwerpstrategieën een succesvolle transformatie van werklocaties naar een gemengd woon-werkgebied met innovatieve woontypologieën mogelijk maken. Hierbij ligt de focus op de inzet van een geprefabriceerd houten bouwsysteem om de meest voorkomende obstakels in dergelijke transformatieprocessen te overwinnen én bij te dragen aan een meer circulaire en duurzame bouwsector.
De ontwerpers van Dividual ontwikkelen in dit ontwerpend onderzoek een toolbox met diverse strategieën om monofunctionele bedrijventerreinen met lage dichtheden circulair en duurzaam te transformeren tot gemengde woon-werkgebieden. Dividual werkt hierin samen met adviseurs, academici, experts en een technisch team van modulaire prefab houtbouwdeskundigen. Het doel van het onderzoek is enerzijds door hergebruik van bestaande gebouwen de vraag naar sloop-nieuwbouwprojecten te reduceren, en anderzijds door woningen toe te voegen aan bedrijventerreinen een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningcrisis.

Waar in de eerste fase de focus lag op literatuuronderzoek en deskresearch wil het team in de vervolgfase beter inzicht krijgen in de markt en het mogelijk aandeel van transformatie hieraan. De verworven inzichten worden opgenomen in de toolbox en getest in drie casestudies. De uitkomsten van het onderzoek worden op het Stadmakerscongres en het Jaarcongres Stedelijke Transformatie gedeeld. Ook verschijnt een publicatie om stakeholders als wooncoöperaties, woningcorporaties, ontwikkelaars, gemeenten en de bouwsector te inspireren meer in te zetten op woningtransformatie en hergebruik van de bestaande gebouwvoorraad met modulaire houtbouw.