Building a healthy lifestyle

Het ontwerpend onderzoek van VenhoevenCS is niet alleen gericht op de huidige druk op de woningmarkt, maar ook op het creëren van een gezondheidbevorderende woon- en leefomgeving. Voor VenhoevenCS vormt de woonomgeving de basis voor een goede gezondheid en daarmee biedt ze een grote kans voor de preventie van chronische ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker en depressie.
De ontwerpers van VenhoevenCS hebben samen met een expertteam vanuit het Erasmus MC en het Amsterdam UMC in de eerste fase van dit project uitgebreid bureau-onderzoek gedaan naar welke factoren een gezonde leefstijl bevorderen en welke invloed ontwerpers hierop kunnen hebben. Volgens het team speelt het ontwerp van het woonblok daarbij een cruciale rol, bijvoorbeeld in het bevorderen van fysieke activiteit door de inrichting van de openbare ruimte rondom het blok en de aansluiting op het OV. Maar ook sociale cohesie, sociaal-economische status en gevoel van veiligheid zien zij als factoren die gezondheid in de stad beïnvloeden.

Met deze kennis zijn vier casussen bestudeerd. De lessen zijn gevat in een publicatie. In de tweede fase wordt het geleerde bij twee ontwerpogaven in de praktijk gebracht: het Arenapark in Hilversum, waar de mogelijkheden van bouwblok-ontwerp in de initiatiefase van een nieuwbouwwijk worden verkend en een nader te bepalen wijk in Rotterdam waar met ontwerpvoorstellen voor bestaande bouwblokken de belanghebbende partijen worden uitgedaagd om te komen tot integrale oplossingen voor houdbare zorg en de (sociale) woningbouwopgave.