Brabants duingoed 2050: Mozaïek 2.0

Van oudsher maakt het landschap van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen onderdeel uit van een agrarisch productielandschap: de woeste heidegronden werden afgeplagd en zo ontstond het waardevolle stuifzandgebied waar natuur en landbouw sterk verbonden waren. Maar intensivering en schaalvergroting van landbouw in de schil om het Nationaal Park heeft, naast de grotere waardering van de ecologische en recreatieve kwaliteiten van de heide- en stuifzandgebieden, tot gevolg dat beide gebieden elkaar nu eerder tegenwerken dan versterken.
In de eerste fase van hun project hebben OD205 en de Gebiedsonderneming Duinboeren onderzoek gedaan naar de schil rondom het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het doel was een toekomstperspectief te ontwikkelen voor een veerkrachtig, duurzaam productielandschap, uitgaande van de meervoudige waarde van agrarische bedrijven en het concept van landschaps- en ecosysteemdiensten. Via vier gebiedsateliers zijn samen met (andere) boeren, ecologen, waterschappen, ondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden uitgangspunten geformuleerd en is een globale uitwerking van het gebied gemaakt, gebaseerd op de twee dragers van het landschap: een casco van landschapselementen en transitie van landgebruik.

In de tweede fase wordt dit toekomstperspectief met ‘duinateliers’ uitgewerkt om tot een plan voor een kleiner experimenteergebied aan de noordoostkant van het projectgebied te komen met concrete landschappelijke ingrepen. Dit wordt gekoppeld aan een duurzaam verdienmodel met bijbehorende financiële structuur. Fase twee wordt behalve voor het opzetten van het ruimtelijk experiment benut om draagvlak te creëren door de bekendheid van het project bij omwonenden en bezoekers van het gebied te vergroten. Dit gebeurt door grote bedrijven die in en rondom het projectgebied zijn gevestigd te betrekken en lokaal een expositie en symposium te organiseren.

kennis

Video: Brabants Duingoed

Het Nederlandse landschap wordt van oudsher op grote schaal ingezet voor de productie van voedsel en het ontginnen van grondstoffen. Ontwerpbureau OD205 kijkt samen met boeren naar de toekomst van het buitengebied.
meer
Prachtige productie­land­schap­pen