Bodemlabels voor de Barneveldse beek

Witteveen+Bos, H+N+S landschapsarchitecten, Wing en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het stroomgebied van de Barneveldse Beek, in de Gelderse Vallei. Bovengronds oefenen de verstedelijkingsopgave, de landbouwtransitie en de benodigde ruimte voor natuurontwikkeling druk uit op dit gebied binnen de zoektocht naar een toekomstbestendige aanpak.
Ook ondergronds staat deze streek voor grote opgaves in relatie tot het watersysteem, bodemverbetering en biodiversiteit. Om te kunnen sturen op innovatie wordt een triple helix model gehanteerd waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen aan het project werken. Een interdisciplinair team van ruimtelijk trainees onderzoekt met ondersteuning van ervaren specialisten de bodem en kwalificeert deze met ‘bodemlabels’ die het water- en bodemsysteem beschrijven. De labels geven inzicht in de huidige staat van de bodem en in de knoppen waaraan kan worden gedraaid om de kwaliteit van het bodem- en watersysteem te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Op basis hiervan wordt een gebiedsontwikkelingsspel ontwikkeld waarbij kennisdeling centraal staat. Het spel zorgt voor een gedeeld systeembegrip bij alle stakeholders die betrokken zijn in gebiedsprocessen en voor het creëren van bewustwording van de boven- en ondergrondse mogelijkheden in het gebied.