Blinde vlekken? Woonkansen!

Waar in de stad is ruimte te creëren voor kwetsbare jongeren?

Wonen is een grondrecht, maar toch hadden in Nederland 5.760 jongeren geen (t)huis in 2021. De overspannen woningmarkt en een gebrek aan een sociaal en financieel vangnet maakt het lastig om een plek in de stad te vinden voor deze kwetsbare groep. En dat gaat niet alleen over wonen; er is ook maar weinig openbare ruimte waar jongeren zich kunnen terugtrekken. Verschillende projectteams keken naar de stad door een nieuwe bril en vonden plekken met potentie voor ruimtelijke oplossingen.
Dit team ging in Eindhoven op zoek naar woonkansen buiten de gebaande paden. Ze vonden meer dan 300 ‘blinde vlekken’: vergeten plekken in de stad waar niets mee gebeurt. Dat is 980.000 vierkante meter aan kansrijk woonoppervlak, oftewel: ruimte voor 5.800 nieuwe woningen. Het team bracht zowel de plekken in kaart als de koppelkansen om deze succesvol te ontwikkelen. Verspreid door Eindhoven zijn er, net als in alle andere Nederlandse steden, zes archetypische locaties te onderscheiden. Daardoor draagt de stad als collectief bij aan een oplossing. Blinde vlekken bieden niet alleen een woonoplossing; door deze plekken te activeren versterken ze ook de buurt, wijk. Dat vergroot de slagingskans.
locatie Eindhoven
project Blinde Vlekken? Woonkansen!
team Pauwert Architectuur, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Stichting Springplank, TU/e Urban Labs, Bouwsociëteit Zuidoost Brabant
transitie Maatschappij, Stad en dorp