Blik voor groen

Serious game voor een betere straat

Een straat leefbaar maken gaat over meer dan auto’s eruit en groen erin. Dit project kijkt naar de factoren hittestress, wateroverlast, verstening, de staat van het riool en het koppelen van groen aan grotere netwerken.
Met behulp van een serious game werkt dit team met bewoners en professionals aan toekomstbeelden, waarbij technische voorzieningen, groen, maatregelen voor klimaatadaptatie en inrichtingselementen voor sociale interactie als bouwstenen dienen. De schetsontwerpen die dit oplevert, laten heel concreet de mogelijkheden voor een betere straatinrichting zien.
locatie Eindhoven
project Blik voor groen
team Dutch Design Foundation, STUDIO 1:1, gemeente Eindhoven
transitie Stad en dorp, Water en klimaat