Blik van de straat

Hoe maak je deelmobiliteit aantrekkelijk voor autobezitters?

Minder auto’s in het straatbeeld, minder luchtvervuiling, meer ruimte voor groen en plezier: dat is wat de gemeente ’s-Hertogenbosch nastreeft met het Actieplan Duurzame Deelmobiliteit. Om de gemeente te helpen haar bewoners hierin mee te krijgen, werd gezocht naar de wensen van autogebruikers in drie verschillende stadswijken.
Een gedragsveranderingsspecialist, een ontwerper publieke ruimte en een social designer liepen met een gespreksstarter door drie verschillende wijken om autobezitters te vragen wat hen tegenhoudt om hun auto weg te doen of te delen. Wat kan hen ertoe bewegen dit tóch te gaan doen?

Het stimuleren en versnellen van duurzame deelmobiliteit vraagt een verandering in mindset en gedrag van mensen. Het team sprak verschillende bewoners met uiteenlopende motieven om een eigen auto te hebben. Om de gebruiker centraal te kunnen stellen in de aanpak, begonnen zij met hen te beschrijven.

De autobezitters in drie wijken lieten zich vertalen in vijf persona’s: de stadse activist, sociale gezinsballenhooghouder, bewegingsvrijheidskoesteraar, autokoesteraar met smetvrees en autoafhankelijke vrijetijdsganger. Deze archetypes vormden het uitgangspunt voor de ontwikkeling van drie persoonsgerichte ruimtelijke strategieën. Er wordt van hen gevraagd particulier bezit in te leveren, maar ze krijgen er publieke kwaliteit en sociale interactie voor terug.
locatie Den Bosch
project Blik van de straat
team gemeente ’s-Hertogenbosch, Operatie frisse peper, Site Stories, enlightens, Catalina Balcázar
transitie Mobiliteit, Stad en dorp