Bewegen in transformatiegebieden in transitie

Binnen veel gemeenten worden bedrijventerreinen getransformeerd tot woon-werkgebieden. Hierbij is vaak te weinig aandacht voor lopen en fietsen.
Ingenieursbureau Movares en architectenbureau StudioSK stellen dat langzame verkeersroutes (lopen en fietsen) qua ruimtebeslag en kwaliteit in transitie vaak zeer te wensen over laten. Op de Binckhorst in Den Haag gaan de ontwerpers onderzoeken hoe de koppeling tussen langzaam verkeer en verblijfskwaliteit tot uitdrukking kan komen in de openbare ruimte in transformatiegebieden in transitie. Hiervoor gaan zij een samenwerking aan met studenten van de minor Ontwerpen Stedenbouw van de Hogeschool van Rotterdam.

Tijdens interactieve ontwerpsessies worden zij en ontwerpers van StudioSK in teams uitgedaagd om de Binckhorst te ontleden en met lokale gebruikers (via I’M BINCK) het gesprek aan te gaan over hun wensen met betrekking tot de langzame verkeersstructuren en verblijfskwaliteit. Uit de twaalf teams worden uiteindelijk de drie beste ideeën geselecteerd. Deze komen via interactieve ontwerpsessies tot tijdelijke, herbruikbare ontwerpingrepen die ook op andere plekken toepasbaar zouden moeten zijn. In het proces is ook de gemeente Den Haag aangesloten, net als de City Deal Ruimte voor Lopen. Het eindresultaat is een overzicht van succesvolle maatregelen en interventies om het lopen en fietsen in transitiegebieden te stimuleren.