Bestemming verrijkt

Hoe maken we stations tot meer dan in- en uitstapfaciliteiten?

De treinstations van Ommen, Holten en Hengelo Gezondheidspark brengen de sprinter weliswaar naar deze dorpen, maar zijn geen aantrekkelijke plekken waar mensen graag en gemakkelijk komen. De knoopwaarde en plaatswaarde, begrippen uit de mobiliteitstheorie die de waarden van mobiliteit en verblijfskwaliteit beschrijven, zijn er niet in balans. Hoe kunnen de omgevingen van de kleinere stations in Overijssel worden aangepakt om er slimme en aantrekkelijke mobiliteitshubs van te maken? Met welke ingrepen ontstaat sociaal-maatschappelijke meerwaarde?
Om dit te kunnen onderzoeken heeft dit team het gangbare vlindermodel van Vereniging Deltametropool en provincie Noord-Holland aangepast met nieuwe criteria voor kleinere kernen in de rechtervleugel die staat voor plaatswaarde. Zo zetten ze niet langer in op intensivering, maar op het faciliteren en ontzorgen van doelgroepen. Het gaat niet meer om de dichtheid, maar om de juiste functie. Denk hierbij aan het aanbieden van alternatieve opties voor openbaar vervoer of het toevoegen van voorzieningen en ontwerp ingrepen om doelgroepen en maatschappelijke opgaves te koppelen. Het herijkte vlindermodel maakt inzichtelijk waar voor ieder type station het grootste voordeel te behalen valt. Hiermee bieden ze de provincie Overijssel een instrument om hun mobiliteitsopgave te prioriteren en gericht aan te pakken.
locatie Overijssel
project Bestemming verrijkt
team RUIMTEVOLK, provincie Overijssel, gemeente Hardenberg, gemeente Ommen, gemeente Rijssen-Holten, NS stations
transitie Mobiliteit, Stad en dorp