Atelier Ruit

Rijksweg met ecologische zone

De Ruit van Rotterdam, gevormd door de A20, A16, A15 en A4, is de grootste en drukste ringweg van Nederland. BVR adviseurs en de gemeente Rotterdam onderzochten hoe deze monofunctionele, zwaar bezette verkeerszone kan veranderen in een klimaatpositief, gezond stedelijk landschap. Hoe maak je de last van de snelweg tot een lust voor het gebied?
De hele Ruit is onderzocht, maar we zoomen hier in op de onderste zijde: de A15. Er liggen kansen voor een ecologische zone rondom deze rijksweg op de grens tussen stad en buitengebied. BVR adviseurs schetsen een scenario waarin een snelle ‘megacorridor’ voor goederen tussen twee toekomstige logistieke hubs gecombineerd wordt met een traag ‘friemellandschap’ waarin de natuur de ruimte krijgt en het lokale verkeer wordt afgewikkeld. Daarin wordt de A15 energieneutraal door warmte te winnen uit asfalt en oppervlaktewater en elektriciteit op te wekken met vijf kilometer aan zonneschermen. Het tussenliggend, fijnmazig en verbindend natuurlandschap, vormt een natuurlijke buffer voor koelte, CO2-opslag met snelgroeiend moerasbos, zoetwateropslag en zuivering. Dit wordt een vrolijk friemellandschap voor de Tiny Five waarin alleen langzaam verkeer tot 30 km per uur welkom is.
locatie Rotterdam
project Atelier Ruit
team BVR adviseurs, gemeente Rotterdam
transitie Mobiliteit, Natuur