Agrarisch Overijssel 2050, natuur en landbouw in balans

Extensiveren via ecosysteemdiensten

Een groot deel van het grondoppervlak in Overijssel bestaat uit landbouwgronden. Deze cultuurlandschappen zijn in de afgelopen eeuwen gemaakt door boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Boeren hebben het gevoel dat ze hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels van de overheid te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze weinig waardering krijgen voor wat ze doen. Met het oog op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan is het hoog tijd voor een koerswijziging.
Omdat ook in Overijssel de landbouw moet verduurzamen heeft dit team met de ‘methode Martha Bakker’ onderzocht waar je kunt extensiveren aan de hand van wat het landschap te bieden heeft aan ecosysteemdiensten. Het antwoord op de vraag hoe boeren dit kunnen inzetten om een nieuw verdienmodel te ontwikkelen is er nog niet, maar de verkenning geeft aan waar kansen liggen. Op de Twentse stuwwal wisselt dat bijvoorbeeld voor de boven-, midden- en benedenloop van de Mosbeek. Voor ieder landschapstype is uitgewerkt welke verduurzamingsdoelen er liggen, welke middelen hierbij helpen, welke ecosysteemdiensten boeren kunnen produceren (en waar ze dus voor vergoed moeten worden) en welke organisaties hiermee aan het werk moeten.
locatie Overijssel
project Agrarisch Overijssel 2050, natuur en landbouw in balans
team Provincie Overijssel, WUR, Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, Atelier des Hollants
transitie Landbouw, Natuur