Aarden in nieuwe wijken; duurzaam bodembeheer en stadslandbouw in nieuwe stadswijken

And the People ziet de woonopgave van Nederland niet alleen als een bouwopgave, maar juist ook als een leefbaarheids- en ecosysteemopgave. Waar bouw vaak ten koste gaat van ecosystemen en gemeenschappen, is het een kans om ervoor te zorgen dat deze juist robuuster en veerkrachtiger worden.
Aarden in nieuwe wijken onderzoekt hoe voor, tijdens en na stedelijke ontwikkelingen lokale communities en andere betrokken actoren kunnen worden geactiveerd om samen te bouwen aan een veerkrachtige bodem. Hoe geef je een ‘vliegende start’ aan versnelde regeneratie en breng je tegelijkertijd een langdurige verbondenheid tussen de bodem en de bewoners van een wijk tot stand? Er wordt bekeken hoe de verbondenheid tussen bodem en bewoners kan worden gefaciliteerd door in te zetten op een integraal ecologisch landschap met een centrale rol voor voedselproductie. Op het (voormalig) Floriadeterrein in Almere worden de lessen vanuit Utopia-eiland gecombineerd met kennis vanuit andere inspirerende plekken. Er wordt een helder narratief over ecosysteemherstel na bouw met en voor de verschillende betrokkenen ontwikkeld. Ook wordt er een kansenkaart voor programma en ruimtelijke interventies opgesteld, gericht op verschillende actoren en fasen van de ontwikkeling van de Woonwijk Hortus. And the People werkt samen met Aeres Hogeschool, gemeente Almere, St. Weerwoud en Amvest Dura Vermeer. Daarbij wordt de gemeenschap op Utopia-eiland ingezet om perspectief te creëren voor betrokkenheid en eigenaarschap van nieuwe bewoners.