-zee -plaats -werk -land, Het Nieuwe Delta Werken

Hoe leven en werken we samen in ‘waterkerende productielandschappen’?

Ontwerpvoorstellen worden vaak los gezien van participatietrajecten. Dit team verbindt deze twee processen in de Oosterschelde Delta: niet top-down, maar hier en nu, in en vanuit het veld. Zij gingen op pad met verschillende ‘Delta Werkers’ om van dichtbij te ervaren hoe zij kijken, werken en voelen. Ze onderzoeken door mee te werken. Bodycams aan, handen uit de mouwen. De informatie die zij ontdekten over alle verschillende rollen, biotopen, producten en landschapstypen zijn verstrengeld tot scenario’s voor ‘Het Nieuwe Delta Werken’.
Op zee-plaats-werk-land.nlwww.zee-plaats-werk-land.nl zijn deze scenario’s, die tot ‘coproductielandschappen’ leiden, in detail te bekijken. Zo brengt ‘Eten Tegen Zandhonger’ ecologen, mosselvissers, horeca, recreanten en kustbescherming bij elkaar. Kust- en natuurbescherming wordt een samenwerking tussen rifbouwrecreanten, ecologen, koks, mossels, wieren en mosselrifvissers. Door riffen te bouwen van de kilo’s schelpen, gegeten in de Delta, wordt een pannetje mosselen eten participeren in de Delta. Een ander voorbeeld is de ‘-zee-werk-land-steiger’. De ‘-zee-werk-land-steiger’ trekt een pier van mosselvisser, via zeewierboerderij, door bos, over dijk, tot op de akker van de aardappelboer. De harde grens verandert in een overgang en praktijken en plekken worden fysiek met elkaar verbonden. Zo ontstaat ruimte om de ene kant van de dijk te verbinden met de andere en samen een nieuw ‘interpraktijken’ gebied te maken. Zeewier, vlas, composteren, wellness, houtbouw, slapen, fermentatie, leren en ervaren verstrengelen met elkaar.
locatie Oosterschelde Delta
project -zee -plaats -werk -land, Het Nieuwe Delta Werken
team Studio Ester van de Wiel, Studio Joost Adriaanse, Kennis Community Oosterschelde, Delta Werkers
transitie Landbouw, Water en klimaat