-rif -bouw -plaats

Ontwerper Ester van de Wiel en kunstenaar-onderzoeker Joost Adriaanse beargumenteren dat sinds de bouw van de Deltawerken en de bedijking van het Schelde-estuarium de Zuidwestelijke delta aan zandhonger leidt.
Samenwerken is de kern van de werkwijze van het project '-rif -bouw -plaats'. Geen doelgroepen maar deelnemers: Delta Werkers in verschillende rollen. Ecosysteem herstellers, biobouwers, voedselproducenten, waterveiligheid bouwers, beleid en strategie makers, machinebouwers, en strokentelers. Zij verwelkomen Ester van de Wiel en Joost Adriaanse op locatie, in hun werk en biotoop. Samen delen zij hun werkwerelden en werken ze samen aan een toekomst vol coproductie. Vanuit gedeelde inzichten ontwikkelen van de Wiel en Adriaanse nieuwe hybride werelden, frames en praktijken. Samen krijgen ze grip op het heden en ontdekken raakvlakken en mogelijkheden voor de toekomst. Dit leidt tot een gedeeld begrip van dynamisch landschapsdenken en doen vanuit de bodem. Toekomstperspectief in de vorm van nieuwe rollen, verdienmodellen en coproductie werkwijzes gedeeld als expo, symposium en event.

www.zee-plaats-werk-land.nl