Podcast: Prachtige productielandschappen

De eerste aflevering van de podcast De nieuwe ruimte staat in het teken van prachtige productielandschappen. Programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp Chris van Langen gaat in gesprek met landschapsarchitect Peter de Ruyter, melkveehouder en ontwikkelaar Grondcoöperatie Rijkdom Pieter van der Valk, architect Karlijn Besse en duurzaamheidsadviseur Xu Ben Zhang.
Onderwerp van gesprek is de ingrijpende transitie die de Nederlandse productielandschappen te wachten staat de komende jaren. Op welke manier kunnen ecologie en duurzaamheid meer ruimte krijgen in dit soort gebieden? Hoe werk je in deze transitieopgave samen met coalitiegenoten? En welke rol speelt ontwerp? Aan de hand van twee concrete casussen, een agrarisch veenlandschap en een industriële stadshaven, duiken we in de meerwaarde van ontwerpkracht bij dit vraagstuk.

beluister de podcast hier via Spotify