Lezing: What’s going on in de duurzame economie

24 september 2021 – Sprekers: Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap bij de Rabobank en Els Boesveld, beleidsmedewerker Haven-Industrieel Complex & Circulair bij de provincie Zuid-Holland.
Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Het is belangrijk dat productieprocessen efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, en dat nieuwe grondstoffen duurzaam geproduceerd of hernieuwbaar zijn. Een grote transitie die zijn weerslag zal en moet vinden in het ruimtelijk domein. Wat kunnen we doen om circulaire productiemethodes te integreren? Is clustervorming een kansrijk ingrediënt voor circulariteit? Kunnen we terug naar meer regionaal georiënteerde productie? En wat zijn daarvan de ruimtelijke consequenties? In deze lezing belichten we de grotere lijnen van het thema verduurzaming en circulariteit, en bespreken we de status quo en kansen voor de toekomst.