Lezing: Toekomstbestendig landelijk gebied – what’s going on

5 november 2021 – Sprekers: Dirk Sijmons, medeoprichter van H+N+S landschapsarchitecten en voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, en Martha Bakker, leerstoelhouder van de Land Use Planning Group bij WUR.
Onze landbouw staat voor belangrijke uitdagingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit, en het verbeteren van de waterkwaliteit en -beschikbaarheid. Naast landbouwgewassen oogsten we ook steeds vaker energie of bouwmaterialen. Dit geeft aanleiding om te kijken naar het landschapsecologisch systeem en hoe deze uitdagingen ons kunnen helpen bij een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied. En wat is daarbij de rol van ruimtelijk ontwerpers en lokale overheden?