Lezing: Klimaat en energie – what's going on?

15 oktober 2021 – Sprekers: Ferdinand Diermanse, expert op het gebied van overstromingsrisico’s en mitigatiemaatregelen bij Deltares, en Jesse Hoffman, onderzoeker en docent bij Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht.
In deze tijden van klimaatverandering is het nodig om de inrichting van ons land te bestuderen. Enerzijds de adaptatie, het aanpassen aan een veranderd klimaat, en anderzijds de mitigatie, het zo veel mogelijk voorkomen van de opwarming van de aarde. Op beide fronten staan we voor grote uitdagingen. Een blik op wat ons mogelijk te wachten staat in 2100, leert ons dat veel van wat we nu doen misschien niet verstandig is, en dat veel van wat we niét doen bepalend is voor de opties die we in de toekomst overhouden. In deze lezing wordt door twee experts belicht hoe we ervoor staan, en wat de grootste (ruimtelijke) uitdagingen van de komende decennia zijn.