Lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra

10 september 2021 – Sprekers: Barbara Heebels, projectleider/onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform31, en Anke Griffioen, retailer, bestuurskundige, filosoof en adviseur voor retail en gebiedsontwikkeling.
Er wordt steeds minder fysiek gewinkeld, onze stads- en dorpsharten lopen leeg. Hoe maken we van onze binnensteden ook in de toekomst plekken die van betekenis zijn voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beleggers? Welk voorzieningenaanbod is denkbaar en hoe kunnen hiervoor financieringsconstructies worden gevonden? In deze lezing komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra. Juist deze kleinere kernen en goed bereikbare dorpen kunnen een grote bijdrage leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.