Lezing: De schaal van de stad

28 september 2021 – Sprekers: Alexander Wandl, stedenbouwkundige, onderzoeker en hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en Axel Pel, programmamanager Verduurzaming Industrie bij DCMR, de Milieudienst Rijnmond.
In de stedelijke context is het buzzword de 15 minuten-stad: een lokaal systeem dat alles biedt om te kunnen wonen, werken en recreëren. Een systeem dat zich ook economisch kan bedruipen, en dat de bakermat vormt voor innovaties op het gebied van circulariteit. Wat hebben wijken nodig om te kunnen veranderen in circulaire eenheden? En wat hebben bedrijven nodig om daar te kunnen functioneren?