waterbuffer

Essay: Regeneratieve landbouw

Hoe kunnen pionierende boeren geholpen worden? Op werkbezoek in Goeree-Overflakkee spreken boer en ondernemer Cornelis Mosselman, beleidsadviseur Jasper Dijkema en financieel expert Coen van Dedem over gezonde landbouw, belemmeringen en toekomstvisies. ‘Voordat je gezonde voedsel kunt oogsten, moet je voorinvesteren in de bodem. Jarenlang.’
Sinds 2017 werkt Cornelis Mosselman aan de omvorming van een regulier akkerbouwbedrijf naar één van de duurzaamste vollegrondsgroenteboerderijen van Nederland. De boerderij is het decor van een gesprek over de boerderij als onderdeel van een lokale kringloop, de spagaat tussen duurzame bemesting en het genereren van inkomsten, over het zelf moeten uitvinden van de praktijk van regeneratieve landbouw, over ontbrekende overheidssteun en het belang van eerlijke voedselprijzen.

In Regeneratieve landbouw vertelt Mosselman dat een realistische transitie ergens tussen idealisme en gewoonte ligt. Alleen als burgers bekend raken met regeneratief boeren en alles wat erbij komt kijken, zullen ze bereid zijn hun consumentengedrag aan te passen. En pas als ontwerpers weten welke problematieken in verband met de landbouw- en voedseltransitie spelen, kunnen ze in hun projecten de juiste keuzes maken.
gespreksleiding en tekst Andrea Prins
concept en coördinatie Jutta Hinterleitner (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Arjan Smits & Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
foto Bi-Jovira, de boerderij van Cornelis Mosselman