Essay: Prachtige productielandschappen in de praktijk

Met de Open Oproep Prachtige Productielandschappen riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie coalities van partijen op om nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap te maken. De geselecteerde teams zijn nu een klein jaar bezig. Hoe varen zij? Zijn de gevormde coalities succesvol gebleken en welke rol past ontwerpers in zo’n samenwerkingsvorm? Welke methoden zijn gekozen en welke (tussen)resultaten heeft het opgeleverd?
In Prachtige productielandschappen in de praktijk wordt de complexiteit duidelijk van de kwesties die spelen bij het ontwerpen aan productielandschappen. Vaak kent een gebied een verleden van plannenmakerij en is er veel kennis vergaard, maar niet altijd beschikbaar. Als er niet wordt voortgebouwd op deze kennis lopen we het gevaar dat enthousiaste coalitiepartners het pionieren beu worden. Ook bestaan er voor veel regio's al visie- en ambitiedocumenten, zijn er verkenningen gedaan en is ontwerpend onderzoek beschikbaar. Aan de ontwerpteams de vraag wat daaraan toe te voegen.

De geselecteerde teams laten zien dat het ontwerpkracht vergt om opgaven zo met elkaar te verbinden dat functies elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar versterken. Ontwerpers kunnen zorgen voor producten die de grotere schaal in beeld brengen en snel helder maken wat past en waarom, of plekken aanwijzen waar slim dubbelgebruik potentie heeft. Het werken in coalities heeft als voordeel dat tegelijk voorzetten kunnen worden gedaan voor nieuwe financieringvormen. En met het ontwerpen van verbeeldingen die voor een breed publiek leesbaar en begrijpelijk zijn, kan de publieke opinie kantelen.
tekst Marieke Berkers