Essay: Laat ons anders werken aan wonen

Met de Open Oproep Anders werken aan wonen riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie coalities van partijen op om ontwerpend onderzoek te doen naar andere bouwmethoden, woontypologieën, wijktransformaties, eigendomsmodellen en organisatievormen. Vijftien projecten werden geselecteerd. Uit de ambities van deze projecten valt een aantal thematische focuspunten te destilleren.
In Laat ons anders werken aan wonen schetsen Mark Minkjan en René Boer de complexiteit van de woonopgave. Ze laten zien dat de ondersteunde projecten een breed palet aan mogelijke oplossingsrichtingen bieden die op uiteenlopende facetten en schaalniveaus ingrijpen. Hierbij worden typisch Nederlandse woonfenomenen zoals wonen op het water en kraken opnieuw doordacht, de relatief onbekende principes van de permacultuur en coöperatief wonen verder getoetst, en volledig nieuwe ontwikkelmodellen zoals de community land trust voor het eerst geïntroduceerd.
tekst Mark Minkjan en René Boer