Essay: Het oud-industrieel denken voorbij

Architect en wetenschapper Elma Durmisevic en innovator Jan Willem van de Groep discussiëren over industrialisatie, behoudende bouwcultuur, flexibiliteit en circulair bouwen. Het gaat om niets minder dan een maatschappelijk verantwoorde transitie. ‘We hebben een andere mindset nodig.’
In Het oud-industrieel denken voorbij. Innovatie-gestuurd ontwerpen spreken Elma Durmisevic en Jan Willem van de Groep over innovatieve industrialisatie en circulariteit in de bouw. Beiden stellen dat de bouw niet langer negatieve impact meer mag hebben op onze leefomgeving, maar dat daarvoor meer nodig is dan technische innovatie. Opschaalbaarheid is cruciaal. Om daar meer ruimte aan te geven moet de overheid nú regulerend optreden. ‘Zonder vernieuwende regelgeving blijft de transitie van de bouw steken in de marge.’ Tegelijkertijd is er in de bouw een cultuurverandering nodig, gericht op nieuwe organisatiemodellen en de flow in fabrieken.

Beide experts zijn het erover eens dat de baten van innovatie en industrialisatie niet vooral tegoed mogen komen aan marktpartijen, zoals nu het geval is. De nieuwe technieken en organisatiemodellen zouden de democratisering van de bouw moeten bevorderen, en juist de gebruikers moeten er veel meer van profiteren. Durmisevic: ‘Er moet een centrale helpdesk komen voor vragen over industrialisatie. Tot nu toe ontbreekt kennis bij ontwerpers en instanties. Maar let op: het moet wel een onafhankelijke helpdesk zijn.’ Van de Groep: ‘En we mogen het lobbyen in Den Haag niet overlaten aan de traditionele bouwers. Het is tijd voor een lobby van de koplopers.’
gespreksleiding en tekst Andrea Prins
concept en coördinatie Jutta Hinterleitner (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Arjan Smits & Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
foto SUPERLOCAL, Kerkrade