Essay: De juiste afslagen

Marijke Kellner-van Tjonger, manager energiesysteem bij Gasunie, en stedenbouwkundige Boris Hocks spreken over ruimte voor energie. Welke uitdagingen zijn er met verschillende scenario’s verbonden? En aan welke knoppen kunnen gemeenten en ontwerpers draaien?
In De juiste afslagen wordt vanuit het perspectief van de netwerkbedrijven en dat van de ontwerper de impact van de energietransitie op de ruimtelijke inrichting van Nederland besproken. ‘Om de energietransitie tot 2050 voor elkaar te krijgen, moet de overheid nú op de startknop drukken voor passend beleid en randvoorwaarden.’

Het is essentieel dat gemeenten slimme keuzes maken, dat het tekort aan menskracht wordt aangepakt en er wordt ingezet op scholing en opleiding. Van belang is bovendien dat doordringt dat de energietransitie ook grote kansen biedt en dé aanleiding kan zijn om ook andere urgente ruimtelijke veranderingen door te voeren. En dat is een immense ontwerpopgave die samenwerking en kennisdeling vereist, maar ook bredere afwegingen vraagt dan alleen technische en waarbij alle schaalniveaus in ogenschouw moeten worden genomen. Moet er een nationaal of zelfs supranationaal plan komen?
gespreksleiding en tekst Andrea Prins
concept en coördinatie Jutta Hinterleitner (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Arjan Smits & Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
foto Synergiekansen, een bloemenweide bovenop een gasleiding, Gasunie